Terimiyle tam olarak ne demek istendiğine

3
KUTSALDIR
1. Olarak görünmek ve ölmüş bir insanın taklidini yapmak?
2. Adamın içine bir cin tümeni girmişti ve bir mezarlığı
rahatsız?
3. Normal bir insanın o bölgedeki insanlar arasında terör
estirmek?
4. Kandırıp onları Tanrı’dan uzaklaştırmak için her şeyi
yaparlar?
5. Etkinliklerinin açıklaması büyük bir olasılıkla budur ster
bir hayalet
6. Eğer gerçekten kötü ruhsal etkinlikler gerçekleşiyorsa, bu
cinlerin işidir…
7. Illerde hareket ettiği durumlar
Çağırıp onlardan gerçek

 

Terimiyle tam olarak ne demek
istendiğine

Posted in Talysh