Mavjudot o’rtasidagi liqlik tufayli Yettinchi kunda Xudon!

Akanakundisa esihogweni kuba ndingaphili nge maxesha ngamanye bantu abaya esihogweni ngabo benza ezimbi abafana nabaphatha?

(Khasi-Latin) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Khasi-Latin