Blog Archives

Mēs Esam Grēkojuši Pret Mūžīgu Dievu

Mūžīgs sods ir pietiekams! Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka uzņemoties uz sevi sodu par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki? (Sankethi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Sankethi