Blog Archives

Библијата се кажува дека сите ние имаме потреба

3 христијанството 1. може да се спаси со верата на некој друг? 2. некоја друга молитва нема да те спаси од твоите? 3. што јас ја заслужив, така да преку вера во Него да ми биде? 4. Дали тоа прочита

Posted in Ossetian