Blog Archives

Het goede nieuws over het Koninkrijk van God

3 Geplaatstop 1. Is er een menselijke oplossing? 2. Welk evangelie predikte Jezus? 3. Was het Koninkrijk van God bekend in het Oude Testament? 4. Onderwezen de apostelen het evangelie van het koninkrijk? 5. Bronnen buiten het Nieuwe Testament leerden

Posted in Hakha Chin