Библијата се кажува дека сите ние имаме потреба

3
христијанството
1. може да се спаси со верата на некој друг?
2. некоја друга молитва нема да те спаси од твоите?
3. што јас ја заслужив, така да преку вера во Него
да ми биде?
4. Дали тоа прочита до тука те доведе да Го
прифатиш?
5. за да откриеш дека зад нив има само празнина и
никаква смисла
6. Гладот што го чувствуваш е духовен глад и може
да биде заситена само…
7. чувствуваш гладен во темницата
чувствуваш во твоето

 

Библијата се кажува дека
сите ние имаме потреба

Posted in Ossetian