Wangeela Mootummaa Waaqayyoo

3
QABIYYEE
1. Dhalli namaa furmaata qabaa?
2. Yesuus Wangeela akkamii lallabe?
3. Mootummaan Waaqayyoo kakuu moofaa
keessatti beekamee turee?
4. Ergamoonni Wangeela Mootummaa barsiisanii?
5. Maddoonni Kakuu Haaraa ala jiran Mootummaa
Waaqayyoo barsiisaniiru
6. Waldoonni Giriikoo-Roomaa Mootummaan
Barbaachisaa akka ta’e barsiisu, Garuu…
7. Maaliif Mootummaa Waaqayyoo
Odeeffannoo Quunnamtii

 

Wangeela Mootummaa
Waaqayyoo

Posted in Oromo